Spontning av vågbrytare

Spontning av "vår" del av Visingsö Nya Hamn

      Fredag 27 till Söndag 29 Mars 2015

Foton Copyright Bengt Ottosson