Om

Visingsö Fiskeriförening


Bildades 15 Maj 1933 av fiskare på Visingsö med hjälp av fiskerikonsulent från Hushållningssällskapet i Jönköping.

Fiskerikonsulenten framhöll vikten av att sammansluta sig och gemensamt arbeta för fiskets förbättrande samt på alla sätt

tillvarata fiskarnas intressen.

Inträde (och utträde) i föreningen skall ske skriftligen och godkännas vid årsmötet.


 För vem?

För den som är intresserad av fiske i Vättern med Visingsö som startpunkt.


 Vad gör vi?

Äger och förvaltar båthusen vid Visingsö nya hamn.

Arrenderar och förvaltar ”fiskekajen” i Visingsö nya hamn.

Driver och underhåller ”Traversen” i nya hamnen.

 

Vår målsättning?

Bevarandet av äldre fiskebåtar med anknytning till Visingsö.

Bevarandet av de unika fiskesätten runt Visingsö.

Bevarandet av miljön vid båthusen.

Bidra till en ”levande” båthamn

Dokumentera båtbeståndet.

Dokumentera fiskesätten.

Samla och sprida kunskap om fisket och fiskets betydelse under gångna tider.

Bevaka och påverka regelverk runt dagens fiske