Bygge av Travers

Bygge av Travers med rivning av gammal båtslip + grävning av ny "kanal" för upptagning av båtar. Året var 2008. Borttagning av sista delen av slipen år 2016

Foton Copyright Sture Ekström och Sten Lindén